კვების რეჟიმი

ჩვენი რეკომენდაციები

კვების რეჟიმი

საკვების საზრდო ნივთიერებების სრულად გამოყენებისათვის, აუცილებელია არა მარტო ულუფის სწორად შედგენა ცხოველთა მოთხოვნილების მიხედვით, არამედ უნდა დავადგინოთ კვების რეჟიმი.

დამატებითი რჩევები

მიიღეთ რჩევები და
სასარგებლო ინფორმაცია